Home > Nasze Działania > Badania naukowe
Badania naukowe

Fundacja „Naszym Dzieciom” i współpracujący z Fundacją profesjonaliści prowadzą badania socjologiczne nad zachowaniami ryzykownymi (dewiacyjnymi), wykluczeniem społecznym, subkulturami młodzieżowymi, wartościami, czynnikami ryzyka i rozwoju młodzieży.

 

Materiały zawarte w dziale badania naukowe posiadają w pełni autorski charakter.

Kopiowanie bez zezwolenia autorów zabronione.

 

 

dr Bartosz Łukaszewski – Ewaluacja funkcjonowania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Bemowo w roku 2016

>>POBIERZ<<

 

 

dr Bartosz Łukaszewski, mgr Dominik Kuciński – Funkcjonowanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Bemowo w roku 2015

>>POBIERZ<<

 

 

17 marca 2017 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komu służy i jak działa kontrola społeczna?” organizowana przez Katedrę Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcję Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS i Oddział Warszawski PTS.

 

W sesji nr IV – Dylematy i paradoksy kontroli społecznej – dr Bartosz Łukaszewski wygłosił referat pt.: „Kontrola społeczna w kontekście przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Rezultaty dialogu społecznego na przykładzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

 

 

Informujemy, iż w Uniwersyteckim Czasopiśmie Socjologicznym 14(2016) ukazał się artykuł dr Bartosz Łukaszewskiego – Subkultury młodzieżowe w kontekście marginalizacji przestrzeni miejskiej. Strategie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na przykładzie funkcjonowania subkultury hip-hopowej w Warszawie.
 

dr Bartosz Łukaszewski – Subkultury młodzieżowe w kontekście marginalizacji przestrzeni miejskiej. Strategie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na przykładzie funkcjonowania subkultury hip-hopowej w Warszawie,w: Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 14(2016), s. 46-57.

>>POBIERZ<<

 

 

 

Informujemy, iż w Międzynarodowej Serii Wydawniczej „Społeczeństwo-Kultura-Wartości. Studium Społeczne” 8(2015) ukazał się artykuł dr Bartosza Łukaszewskiego – Social Determinants of Murder. Challenge for Institutional System on the Example of Biographies of Serial Killers.

 

dr Bartosz Łukaszewski – Social Determinants of Murder. Challenge for Institutional System on the Example of Biographies of Serial Killers, w: D. Dejniak (red.), Społeczeństwo-Kultura-Wartości. Studium Społeczne 8(2015), Jarosław-Prešov 2015, s. 99-113.

>>POBIERZ<<

 

 

Informujemy, iż w Międzynarodowej Serii Wydawniczej „Społeczeństwo-Kultura-Wartości. Studium Społeczne” 7(2014) ukazał się artykuł dr Bartosza Łukaszewskiego i mgr (doktoranta) Dominika Kucińskiego – Uzależnienie od Internetu. Pilotażowe studium przypadku na przykładzie studentów I roku socjologii i pracy socjalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Artykuł stanowi rezultat prac zespołu badawczego pod kierownictwem w/w osób, działającego w następującym składzie (studenci III roku pracy socjalnej UKSW i doktoranci): Magdalena Drypan Ewelina Duranc, Edyta Kapczyńska, Małgorzata Kurpińska, Mateusz Podlecki, Marcin Sarnowski, Ewelina Żebrowska.

 

dr Bartosz Łukaszewski, mgr Dominik Kuciński – Uzależnienie od Internetu. Pilotażowe studium przypadku na przykładzie studentów I roku socjologii i pracy socjalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: H. Jurjewicz (red.), Społeczeństwo-Kultura-Wartości. Studium Społeczne 7(2014), Jarosław-Prešov 2014, s. 71-88.

>>POBIERZ<<

 

 

Informujemy, iż książka dr Bartosza Łukaszewskiego „Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego” znalazła się w międzynarodowej bibliotece festiwalu „Wschód Kultury – Inne Brzmienia” organizowanego przez Partnerstwo Wschodnie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Narodowe Centrum Kultury.
 

 

29 lipca 2016 roku na dziedzińcu Muzeum Pragi odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu „Dyplomy dla Warszawy”.

Praca dr Bartosza Łukaszewskiego była jedną z prac wytypowanych i startujących w konkursie na najlepsze prace dyplomowe dotyczące Warszawy (za okres 2013-2016).

 

 

Informujemy, iż dr Bartosz Łukaszewski znajduje się w Radzie Naukowej Międzynarodowej Serii Wydawniczej „Społeczeństwo-Kultura-Wartości. Studium Społeczne”, wydawanej przez PWSTE im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

„Społeczeństwo-Kultura-Wartości” to półrocznik w którym swoje artykuły publikują naukowcy z takich krajów jak m.in. Polska, Ukraina, Słowacja, Litwa, USA.

 

 

8 kwietnia 2016 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czy istnieje jeszcze dewiacja społeczna? Perspektywa nauk społecznych, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych” organizowana przez Katedrę Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcję Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS i Oddział Warszawski PTS.
W sesji nr 2 – Dewiacja w świadomości społecznejdr Bartosz Łukaszewski wygłosił referat pt.: „Squaty i centra społeczne – elementy kontestacji w przestrzeni miejskiej – dewiacja czy alternatywna ścieżka rozwoju? Perspektywa porównawcza na przykładzie polskich i włoskich radykalnych ruchów społecznych.

 

 

10 grudnia 2015 roku w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy odbyła się Konferencja „Prawa Człowieka Prawami Osób Niepełnosprawnych”.

Dr Bartosz Łukaszewski wygłosił referat pt.: „Działania prorozwojowe jako element strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”.

 

 

19 listopada 2015 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza nierówności społecznych – marginalizacja”.
W sesji nr 5 – Marginalizacja kategorii społecznych w perspektywie miast i regionówdr Bartosz Łukaszewski wygłosił referat pt.: „Subkultury młodzieżowe w kontekście marginalizacji przestrzeni miejskiej. Strategie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na przykładzie funkcjonowania warszawskiej subkultury hip-hopowej.

W bieżącym roku planowana jest publikacja pokonferencyjna.

 

 

Informujemy, iż książka „Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego” jest dostępna w większości uniwersyteckich i publicznych bibliotek w miastach wojewódzkich.

dr Bartosz Łukaszewski, Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego, Toruń 2015.
 

 

Informujemy, iż w pracy zbiorowej „Profilaktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku” ukazał się artykuł dr Bartosza Łukaszewskiego – Dualizm aksjologiczny subkultury hip-hopowej w świetle badań jakościowych.

 

dr Bartosz Łukaszewski, Dualizm aksjologiczny subkultury hip-hopowej w świetle badań jakościowych, w: E. Juśko, Jana Burgerova, Barbara Wolny (red.), Profilaktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku, Tarnów-Łapczyca 2014, s. 173-184.

 

 

Informujemy, iż w Periodyku Naukowym Akademii Polonijnej nr 9(2014) ukazały się dwie publikacje socjologów związanych z Fundacją „Naszym Dzieciom”, artykuł i raport z badań:

 

mgr Dominik Kuciński, Pamięć zbiorowa warszawskiej młodzieży maturalnej. Komponent intelektualny postaw wobec czasu minionego, s. 47-72;

 

dr Bartosz Łukaszewski wraz z zespołem: Joanna Bucior, Aleksandra Gołda, Damian Jaworek, Sylwia Lusztak, Nela Matuszewicz, Postawy studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec wprowadzenia ustawy antynikotynowej, s. 127-145.

 

pl.ap.edu.pl/…Periodyk-91.pdf.

 

 

Informujemy, iż w pracy zbiorowej „Nierówności społeczne we współczesnym świecie” (UKSW) pod redakcją dr Agnieszki Wołk i dr Anny Potasińskiej ukazał się artykuł dr Bartosza Łukaszewskiego – Wzajemne zależności pomiędzy czynnikami nierówności społecznych w przestrzeni miejskiej. Subkultury młodzieżowe, segregacja społeczno-przestrzenna, gettoizacja, wykluczenie społeczne.

 

dr Bartosz Łukaszewski, Wzajemne zależności pomiędzy czynnikami nierówności społecznych w przestrzeni miejskiej. Subkultury młodzieżowe, segregacja społeczno-przestrzenna, gettoizacja, wykluczenie społeczne, w: A. Wołk, A. Potasińska, Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Warszawa 2015, s. 221-233.

 

Recenzenci powyższej pracy zbiorowej to dr hab. prof. UR Beata Szluz (Uniwersytet Rzeszowski), a także prof. dr hab. Elżbieta Rekłajtis (PAN).

 

 

Informujemy, iż w słowackiej pracy zbiorowej (Uniwersytet Preszowski) pod redakcją prof. Kamila Kardisa i doc. dr Marii Kardis ukazał się artykuł dr Bartosza Łukaszewskiego – Subkultura hard core – wyznaczniki i aksjologia. Próba eksploracji.

 

dr Bartosz Łukaszewski – Subkultura hard core – wyznaczniki i aksjologia. Próba eksploracji, w: K. Kardis, M. Kardis, Zborník religionistických a sociologických štúdií 1(2014), Prešov 2014, s. 89-103.

 

 

dr Bartosz Łukaszewski, Wojciech Kalinowski, Kierunki rozwoju funkcjonowania DKDS Bemowo, DKDS 25.02.2015.
>> POBIERZ<<
 

 

dr Bartosz Łukaszewski, Subkultury młodzieżowe – dewiacja czy kapitał społeczny? Eksploracja i aplikacja wyników badań na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej, w: Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna XV(2014), s. 211-235.
>> POBIERZ<<
 

 

dr Bartosz Łukaszewski, Dominik Kuciński, Praktyczne wymiary życia społecznego. Perspektywa aplikacyjna na przykładzie działań Klubu Młodzieżowego „Alternatywa”, DKDS 11.12.2014

>> POBIERZ <<

 

 

dr Bartosz Łukaszewski, Radical Social Movements. Challenge for Internal Security. Italian Case, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 4(2014), s. 233-244.

dobrauczelnia.pl/….pdf

 

 

dr Bartosz Łukaszewski, Youth Contestation Groups Stability or Danger for Present Social Order in Terms of Structural Changes, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 3(2014), s. 253-261.

dobrauczelnia.pl/…2014

 

 

Informujemy, iż w Periodyku Naukowym Akademii Polonijnej nr 8(2014) ukazały się cztery publikacje socjologów związanych z Fundacją „Naszym Dzieciom”, trzy artykuły naukowe i sprawozdanie z konferencji:

 

dr Bartosz Łukaszewski, Subkultury młodzieżowe i ich wartości, s. 113-120;

 

dr Bartosz Łukaszewski, Determinacje wejścia w struktury subkulturowe na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej, s. 121- 142;

 

mgr Marcin Sarnowski, Nietrzeźwi kierowcy. Problem społeczny czy wynik społecznego przyzwolenia?, s. 157-168;

 

mgr Marcin Sarnowski, dr Bartosz Łukaszewski, Sprawozdanie z konferencji „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy, zjawiska i problemy analizy”, s. 171-178.

 

pl.ap.edu.pl/…druk.pdf

 

 

dr Bartosz Łukaszewski,

Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne młodzieżowy zagrożonej marginalizacją

i wykluczeniem społecznym. Perspektywa jakościowa.

>> POBIERZ <<

 

 

dr Bartosz Łukaszewski i zespół: Katarzyna Gostkowska, Justyna Kowszun,

Malwina Kowalska, Magdalena Kubicka, Wioleta Rosa,

Przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej.

Pilotażowe studium przypadku na przykładzie warszawskich gimnazjalistów.

Raport z badań,

w: S. Sorys, T. Bratkowski (red.), Wiedza, umiejętność, kompetencje wobec wyzwań XXI wieku. Społeczeństwo, tożsamość, religia, Kraków 2014, s. 157-189.

>> POBIERZ <<

 

 

Informujemy, iż jest już dostępna książkowa publikacja „Własnymi Ścieżkami. Charakterystyka egzystencji w Warszawie w okresie sanacyjnym, wojennym i stalinowskim”.

Publikacja oparta została o wywiady biograficzne z osobami urodzonymi w okolicach roku 1930,

bądź wcześniej.

 

Wśród nich znalazły się dzieci żołnierzy Legionów Piłsudskiego, a także działaczy przedwojennych partii politycznych, żołnierze Armii Krajowej i innych formacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnicy „małego sabotażu” i ludność cywilna.

Jedna z osób udzielających wywiadu to Prezes Rady Nadzorczej Fundacji „Naszym Dzieciom”, Pani Krystyna Pochwalska.

 

Książka dostępna jest u autorów w cenie 10 zł (+ 3 złote wysyłka).

Aby zamówić wystarczy wysłać swój adres korespondencyjny na adres mailowy wlasnymisciezkami@gmail.com, wpisując w tytule „wysyłka”,

a także wpłacić 13 zł na poniższy numer konta:

 

89 1940 1076 5700 9601 0000 0000

nazwa odbiorcy: Bartosz Łukaszewski

tytułem: Projekt Własnymi Ścieżkami

 

 

dr Bartosz Łukaszewski, mgr Dominik Kuciński (doktorant)

„Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne podopiecznych Fundacji „Naszym Dzieciom”. Perspektywa ewaluacyjna.”

>> POBIERZ <<

 

 

27 listopada 2013 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza nierówności społecznych”.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele różnych dyscyplin i ośrodków naukowych – głównie socjologowie i geografowie społeczni. W sesji nr 5, dotyczącej zagadnień z zakresu socjologii miasta referat wygłosił dr Bartosz Łukaszewski: „Oblicza nierówności w przestrzeni miejskiej. Subkultury młodzieżowe, segragacja, gettoizacja, wykluczenie społeczne”.

W pierwszym kwartale 2014 roku planowana jest publikacja pokonferencyjna.

 

 

Niebawem raport z projektu badawczego „Relacje z otoczeniem – znaczenia, symbole, wartości – czynniki rozwoju i ryzyka na przykładzie podopiecznych Fundacji „Naszym Dzieciom”".

 

 

dr Bartosz Łukaszewski „Hip-Hop – moje osiedle czy nasza ojczyzna?” - tekst o charakterze popularnonaukowym, dotyczący ewolucji świadomościowej i światopoglądowej subkultury hip-hopowej w Polsce (w szczególności w Warszawie), opublikowany na portalu Surge Polonia (blog.surgepolonia.pl).

blog.surgepolonia.pl/…hip-hop-moje-osiedle…

 

 

dr Bartosz Łukaszewski, Uwarunkowania procesu wychowania w świetle subkultur i środowisk młodzieżowych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w: J. Mierzwa (red.), Wychowanie i edukacja w kontekście społeczności lokalnej, Jarosław 2013, s. 111-128.

>> POBIERZ <<

 

 

dr Bartosz Łukaszewski, mgr (doktorant) Dominik Kuciński – „Dialog społeczny, kapitał‚ społeczny, partycypacja obywatelska. Relacje międzysektorowe – ujęcie systemowe i interakcyjne” – referat zaprezentowany podczas panelu dyskusyjnego „Dialog społeczny/obywatelski – doskonalenie komunikacji pomiędzy Urzędem Dzielnicy Bemowo a DKDS Bemowo” (Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, DKDS, 03.09.2013).

 >> POBIERZ <<

 

 

dr Bartosz Łukaszewski – „Kibice – niepokorni patrioci” -

tekst o charakterze popularnonaukowym, dotyczący wartości, zachowań i

postaw patriotycznych wśród piłkarskich kibiców, opublikowany na

portalu Surge Polonia (blog.surgepolonia.pl).

blog.surgepolonia.pl/…kibice-niepokorni-patrioci-2

 

 

„Prospołeczny potencjał subkultury hip-hopowej w kontekście wartości patriotycznych” – wykład dr Bartosza Łukaszewskiego (UKSW, Fundacja „Naszym Dzieciom”, radiorewers.pl) zarejestrowany podczas I Festiwalu Ulicznego „Wielkopolska Walcząca” (Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno, 20-22.06.2013).

 

 

 

dr Bartosz Łukaszewski

„Wartości patriotyczne w subkulturze hip-hopowej – specyfika i zróżnicowanie”

>> POBIERZ <<

 

 

Menu
  • Ostatnio dodane