Home > O Fundacji > O nas
O nas


W Fundacji „Naszym Dzieciom”:

Fundujemy naszym dzieciom wspaniałą przygodę którą jest poznawanie siebie i świata

Uczymy młode pokolenie pracować na swoich mocnych stronach

Nakłaniamy naszych podopiecznych do pokonywania barier i przeciwności

Dajemy wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Aktywizujemy do działań rozwojowych, twórczych i niestandardowych

Cudujemy wspólnie z naszymi dziećmi trudząc się razem nad zadaniami niemożliwymi do realizacji

Jeździmy razem po Polsce i świecie, dzieląc się doświadczeniem

Angażujemy serca, dusze, ciała i umysły- naszych dzieci i swoje.

 

 

Fundacja Naszym Dzieciom istnieje od ponad 20 lat.

 

Powstała z inicjatywy profesjonalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii, resocjalizacji oraz ludzi wrażliwych na potrzeby innych.

 

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

 

Realizuje programy z zakresu edukacji, wychowania, opieki, profilaktyki społecznej.

 

 

 

Nasza misja


Wyrównywanie szans dzieciom, młodzieży, rodzinom poprzez propozycje programowe aktywizujące ich do działań prospołecznych oraz na rzecz własnego zdrowia i rozwoju.

 

 

 

Cele


 • Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i rodzin
 • Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej
 • Współpraca z samorządami, organizacjami, instytucjami, mediami

 

 

 

Zakres działalności (klienci, formy pomocy, placówki), doświadczenia i osiągnięcia:

 

Programy z zakresu: edukacji, terapii, wychowania, opieki, profilaktyki społecznej skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin.

 

Działalność:

Kolonie, obozy, Lato i Zima w mieście

Programy profilaktyczne:

- Klub Przedszkolaka w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TDP Bemowo

- Klub Młodzieżowy w ZS nr 48

 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Indywidualne wyrównanie braków szkolnych dzieci i młodzieży
 • Wczesna profilaktyka dzieci w wieku przedszkolnym
 • Terapia indywidualna i grupowa
 • Kompleksowa praca z rodziną
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych dzieci, młodzieży, rodzin
 • Wolontariat młodzieżowy
 • Szkolenia dla realizatorów programów profilaktycznych i młodzieży
 • Współpraca międzynarodowa, z organizacjami, administracją

 

Sukcesy:

 • kolonie i obozy dla 5676 dzieci i młodzieży
 • wspieramy całoroczną pracę wychowawczą, opiekuńczą, edukacyjną i terapeutyczną dzieci w wieku przedszkolnym w „Klubie Przedszkolaka” w Ognisku TPD Bemowo
 • przekazaliśmy dary na Ukrainę i Białoruś
 • szkolimy studentów, wolontariuszy, nauczycieli, młodzież
 • współpracujemy: z władzami Warszawy, MPiPS, OPS Bemowo, szkołami, poradniami, sądem rodzinnym, NGO,Towarzystwami Polskimi na Wschodzie, 15 NGO krajów UE, mediami.
 • współtworzyliśmy GIBOP na rzecz rozwoju trzeciego sektora Bemowa
 • Programy Młodzieżowe

o        szkolimy młodzież w zakresie wolontariatu, Pierwszej Pomocy, autoprezentacji, sportów ekstremalnych, doradztwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie, zastępowania agresji, kreatywności, komunikacji międzyludzkiej

o        młodzież redaguje gazetkę Teraz My

o        zorganizowaliśmy Wymianę Młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy

o        wyszkoliliśmy ponad 1500 dzieci, młodzieży i nauczycieli z PP

o        projekt integracyjny dla młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej Spotkania ze sztuką

o        wystawa w ART.-Bem Zwykła młodzież, która robi niezwykłe rzeczy

o        Studio Projekt – studio nagrań dla młodzieży

o        międzynarodowe spotkania NGO w Berlinie, Magdeburgu, Paryżu na Malcie i Węgrzech

o        otwarcie i działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej „Klubu Młodzieżowego” w ramach realizacji programu „Zwykła młodzież w niezwykłych działaniach” MPiPS FIO 2008

o        Działania na rzecz młodzieży w ramach programu „Różna młodzież, jeden cel” MPiPS FIO 2009/2010

 


 

Menu
 • Ostatnio dodane