Home > O Fundacji > Sprawozdania
Sprawozdania

ROK 2020:

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

ROK 2019:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE_WSF 2019

BILANS_2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT_2019

INFORMACJA DODATKOWA_2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE_2019

ROK 2018:

Sprawozdanie Finansowe 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania

ROK 2017:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne pełne

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Bilans za rok 2017

ROK 2016:

Informacje Ogólne 2016


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016


Bilans za rok 2016


Rachunek Zysków i Strat za rok 2016ROK 2015:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015


Sprawozdanie finansowe za rok 2015


CIT8 za rok 2015ROK 2014:

Informacje ogólne 2014


Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego 2014


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014


Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2014


Bilans za rok 2014


Rachunek zysków i strat za rok 2014ROK 2013:

Sprawozdanie końcowe ze zbiórki publicznej


Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2013


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013


Sprawozdanie finansowe za rok 2013


Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2013


Bilans za rok 2013


Rachunek zysków i strat za rok 2013ROK 2012:


Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2012


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012


Sprawozdanie finansowe za rok 2012


Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2012


Bilans za rok 2012
ROK 2011:


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011


Sprawozdanie finansowe za rok 2011


Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2011ROK 2010:


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010


Sprawozdanie finansowe za rok 2010ROK 2009:


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009


Sprawozdanie finansowe za rok 2009ROK 2008:


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008


Sprawozdanie finansowe za rok 2008


Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2008Menu
  • Ostatnio dodane