Home > O Fundacji > Z kim współpracujemy
Z kim współpracujemy


Stan współpracy z miastem (projekty realizowane we współpracy z miastem w Urząd m. st. Warszawy) – współpraca w 2010 roku:Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy„Wychowanie przez Pomaganie” Organizacja działań młodzieży na rzecz potrzebujących


Obóz Zimowy w Tatrach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z programem: promocji zdrowia, aktywnego wypoczynku, sportów zimowych, krajoznawczym i szkoleniowym


„Kosmiczne wakacje na Węgrzech” – Wakacje letnie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznymUrząd m.st. Warszawa Bemowo


Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień Pt: Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Pod schodami”


„Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych skuteczną metodą ograniczenia ryzykownych zachowań wśród młodzieży”


Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach: pływanie, alpinistyka, baseball i softball dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją


Menu
  • Ostatnio dodane