Home > Przedszkolaki > Program wczesnej profilaktyki dzieci 4 – 5 letnich ze wsparciem rodziny dziecka
Program wczesnej profilaktyki dzieci 4 – 5 letnich ze wsparciem rodziny dziecka
Program wczesnej profilaktyki dzieci 4 – 5 letnich  ze wsparciem rodziny dziecka

Głównymi celami programu „Wczesnej profilaktyki…” jest wspieranie rozwoju i wyrównywanie braków rozwojowychdzieci 4 – 5 letnich poprzez zajęcia prowadzone w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym oraz poprzez wsparcie rodzin tych dzieci.

 

Grupa dzieci biorących udział w programie wynosi 15 osób, realizowany jest, więc indywiudalny program wychowawczy wobec dziecka.

 

Zadania pracy z dzieckiem zawarte są w obrębie obszarów edukacyjnych tj.:

Obszar I. Edukacja społeczno – moralna

Obszar II. Edukacja zdrowotna

Obszar III. Edukacja ruchowa

Obszar IV. Edukacja przyrodnicza

Obszar V. Edukacja w zakresie mowy i myślenia

Obszar VI. Edukacja w zakresie przygotowania do czytania i pisania

Obszar VII. Edukacja matematyczna

Obszar VIII. Edukacja kulturowo estetyczna

Obszar IX. Edukacja muzyczna

Obszar X. Edukacja techniczna

Obszar XI. Edukacja komunikacyjna

 

Dzieci biorą udział w różnych zabawach, zajęciach edukacyjnych organizowanych przez wychowawczynię. Mają też czas na zabawy własne, swobodne. W ognisku spędzają czas od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Oto ogólny rozkład dnia grupy przedszkolnej:

 

Dzienny rozkład zajęć

9.00 – 9.30 Zabawy dowolne

9.30 – 9.45 Wspólne przywitanie się

9.45 – 10.15 Zajęcia ruchowe; ćwiczenia gimnastyczne; elementy rytmiki; pląsy

10.15 – 10.45 Zajęcia dydaktyczne

10.45 – 11.15 Drugie śniadanie

11.15 – 11.30 Zabawy dowolne

11.30 – 12.30 Zajęcia dydaktyczne; zabawy tematyczne; gry interakcyjne

12.30 – 13.00 Zajęcia plastyczne

13.00 – 13.15 Wspólne pożegnanie się

13.15 – 13.45 Zabawy dowolne, gry; układanki planszowe; zabawy w grupie

 

Raz w miesiącu odbywają się większe wyjścia np: do teatru, do kina, do sali zabaw dla dzieci lub organizowane są wycieczki w różne interesujące miejsca.

 

Zaznaczyć trzeba, że wyjścia i imprezy dla dzieci nie byłyby możliwe bez pomocy i zaangażowanie rodziców i wolontariuszy.

Za okazaną przez nich pomoc, życzliwość i poświęcenie swojego czasu jesteśmy ogromnie wdzięczni.

 

 

 

Menu
  • Ostatnio dodane