Home > Aktualności > „Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego” – premiera
„Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego” – premiera
„Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego” – premiera

Nakładem wydawnictwa Adam Marszałek (marszalek.com.pl) ukazała się książka dr Bartosz Łukaszewskiego opisująca środowisko warszawskich raperów, producentów, DJ’ów, realizatorów studyjnych. Jest to jedna z niewielu publikacji poświęconych kulturze hip-hopowej w Polsce i pierwsza w całości poświęcona najsilniejszej, warszawskiej scenie.

 

Treść książki to rezultat badań socjologicznych przeprowadzonych przez autora – wywiadów i analizy treści utworów. Wśród rozmówców szczególną uwagę przykuwają jedni z liderów warszawskiej sceny tacy jak m.in. Vienio (Molesta Ewenement), Numer Raz (Warszafski Deszcz), Kosi (JWP), DJ Steez (DILLGANG/PRO8L3M/Rap History Warsaw), DJ Technik (Letemknow Sequence), Proceente (Aloha Entertainment).

 

Oprócz warstwy naukowej publikacja posiada również części ściśle popularyzatorskie, m.in. mapę aktywności (ilości składów) warszawskiego rapu z podziałem na dzielnice (z uwzględnieniem miejscowości podwarszawskich). Analizie poddane zostały zarówno kontrowersyjne elementy hip-hopowego „stylu życia” (medialnie i w odbiorze ogólnospołecznym), jak i najczęściej pomijane elementy rozwojowe, przede wszystkim w zakresie roli aktywności twórczej. Z uzyskanych wyników wyłania się obraz odmienny od „obowiązujących” stereotypów. W wielu przypadkach hip-hop (a szczególnie muzyka rap) może stanowić „pozytywną” formę przystosowania do rzeczywistości, rozwojowy „styl życia” i „sposób na życie”. Publikacja owych wniosków powinna zatem wpłynąć na zmianę stereotypowego odbioru kultury hip-hopowej, a także rozpoczęcie w tym kontekście szerokiej medialnej debaty.

 

Jak stwierdza autor subkultura hip-hopowa „niejednokrotnie oskarżana była o dominację ryzykownych, nierzadko pozaprawnych i patologicznych zachowań związanych z jej aktywnościami, przejawami działalności (…) Oprócz optyki medialnej, opartej o wybiórcze prezentowanie danych wydarzeń (nierzadko istotnie posiadających negatywny wydźwięk społeczny) dużą rolę odegrały produkcje filmowe, zjednujące hip-hop z popularnymi ówcześnie hasłami dresiarzy i blokersów. Określenia te, w zamyśle odnoszące się do stylu życia części blokowiskowej, osiedlowej młodzieży aktywnej chuligańsko jak również w ramach drobnych kradzieży i wymuszeń, wprowadziły duży chaos na pole społecznego odbioru hip-hopu. Wydaje się, iż około 40 lat funkcjonowania subkultury na świecie (najdłuższego oczywiście w USA i Europie Zachodniej), a także ponad 20 lat w Polsce (z czego 15 lat w formie ekspansywnej i stale zwiększającej pole oddziaływania) to najwyższy czas na pogłębiony opis i weryfikację nagromadzonych stereotypów” (ze wstępu książki).

 

„(…) atutem publikacji jest również uwzględnienie nie tylko negatywnych konsekwencji oddziaływania subkultury hip – hopowej na młodzież, który to aspekt jest relatywnie dobrze poznany, ale także dostrzeżenie znacznego potencjału prorozwojowego, który jest generowany na polu subkulturowym. Co więcej, wskazane zostają konkretne wymiary, w jakich możliwe jest wykorzystanie tego potencjału (…)” (z recenzji prof. dr hab. Leona Szota, UPJPII w Krakowie)

 

„(…) zawarte w niniejszej publikacji wnioski winny stać się przedmiotem wnikliwego zainteresowania zarówno instytucji zajmujących się m.in. wychowaniem czy polityką społeczną, jak i działaczy samorządowych, polityków czy też organizacji pozarządowych” (z recenzji prof. zw. dr hab. Kazimierza Rajchela, WSIZiA w Warszawie)

 

Książka dostępna jest m.in. na stronie wydawnictwa i w wybranych księgarniach.

 

 

 

 

 

 

 

Menu
  • Ostatnio dodane