Home
Przekaż nam 1% swojego podatku, Twój wkład ma znaczenie, kliknij w poniższy banner aby się rozliczyć.
                     
—————————————–

 

 

Od 13 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku realizowana jest kolejna edycja projektu Pokolenie Własnych Ścieżek – cyklu spotkań z „żywą historią” i działań w przestrzeni miejskiej.

 

Projekt obejmuje jedno spotkanie z przedstawicielem pokolenia w wybranej lokalizacji (na terenie Klubu „Alternatywa”, Ośrodka „Michael”, a także bemowskich szkół) i jedną wycieczkę do miejsc pamięci/dzielnic związanych z walką o niepodległość czy też odwiedziny wybranych przedstawicieli pokolenia w każdym miesiącu realizacji (dwa wybrane czwartki miesiąca).

 

Zapraszamy do udziału! Informacje będą sukcesywnie pojawiać się na stronie FND, profilu fb – facebook.com/pokoleniewlasnychsciezek, stronie UD Bemowo (bemowo.waw.pl), stronach patronów medialnych.

 

===================================

 

Od 9 lutego 2016 roku w Klubie Młodzieżowym „Alternatywa” realizowany jest program „Alternatywa To Klucz” (ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy).

 

Klub Młodzieżowy działa w trybie ciągłym od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-21:00,
z wyjątkiem czwartku 15:00-20:00, funkcjonując jako placówka wsparcia dziennego o charakterze łączonym (opiekuńczo-specjalistycznym), w związku z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 lutego bieżącego roku.

 

>> Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy <<

 

===================================

 

Od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w Klubie Młodzieżowym „Alternatywa” Fundacji „Naszym Dzieciom” realizowana jest kolejna edycja projektu Pokolenie Własnych Ścieżek – cyklu spotkań z „żywą historią” i wycieczek do miejsc pamięć związanych z okresem wojny i okupacji.

 

Projekt obejmuje jedno spotkanie z przedstawicielem pokolenia i jedną wycieczkę do miejsc pamięci/dzielnic związanych z walką o niepodległość czy też odwiedziny wybranych przedstawicieli pokolenia w każdym miesiącu realizacji (dwa wybrane czwartki miesiąca w godzinach 15:00-20:00).

 

Zapraszamy do udziału! Informacje będą sukcesywnie pojawiać się na stronie FND, profilu fb – facebook.com/pokoleniewlasnychsciezek, stronie UD Bemowo (bemowo.waw.pl), stronach patronów medialnych.

 

===================================

 

Od 5 lutego 2016 roku w Klubie Młodzieżowym „Alternatywa” realizowany jest program „Alternatywa Jest W Tobie” (ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy).

 

Klub Młodzieżowy działa w trybie ciągłym od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-21:00,

z wyjątkiem czwartku 15:00-20:00.

 

 

>> Pełny harmonogram działania KM „Alternatywa” <<

 

 

===================================

 

Od 1 października do 15 listopada bieżącego roku w Klubie Młodzieżowym „Alternatywa” realizowany jest projekt (w ramach tzw. małego grantu) „Nigdy nie będziesz szedł sam – teledysk hip-hopowy promujący zdrowy i prorozwojowy styl życia” (ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy).

 

Działania w ramach warsztatów muzycznych, warsztatów pisania tekstów, warsztatów graffiti odbywają się w czwartki od godziny 15:00 do 20:00, w dwie wybrane środy odbędą się również warsztaty sportowe z zakresu sportów walki i streetworkoutu.

13.10.2015

===================================

 

Od 2 listopada do 31 grudnia bieżącego roku w lokalu przy ulicy Górczewskiej 15a realizowany jest projekt w ramach tzw. małego grantu „Wspólna alternatywa. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie poprzez readaptację wnętrz i rewitalizację przestrzeni miejskiej na terenie Kolonii Wawelberga” (ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

11.11.2015

===================================

 

Od 9 marca 2015 roku do 30 września 2015 roku w Klubie Młodzieżowym „Alternatywa” Fundacji „Naszym Dzieciom” realizowana jest kolejna edycja projektu Pokolenie Własnych Ścieżek – cyklu spotkań i wycieczek dotyczących Pokolenia 1944 (ze środków Wydziału Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy).

 

Projekt obejmuje jedno spotkanie z przedstawicielem pokolenia i jedną wycieczkę do miejsc pamięci/dzielnic związanych z walką o niepodległość czy też odwiedziny wybranych przedstawicieli pokolenia w każdym miesiącu realizacji (dwa wybrane czwartki miesiąca w godzinach 15:00-20:00).

 

Zapraszamy do udziału! Informacje będą sukcesywnie pojawiać się na stronie FND, profilu fb – facebook.com/pokoleniewlasnychsciezek, stronie UD Bemowo (bemowo.waw.pl), stronach patronów medialnych.

14.03.2015

===================================

 

ZMIANA ADRESU ORGANIZACJI

Fundacja „Naszym Dzieciom” zgłasza zmianę adresu organizacji zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.09.2014, sygnatura sprawy WA.XII NS-REJ.KRS/051722/14/270.

 

Nowy adres Fundacji „Naszym Dzieciom”: ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa

(Dotychczasowy adres Fundacji „Naszym Dzieciom” ul. Ciołka 16 lok.13, 01-443 Warszawa został wykreślony)

Zarząd Fundacji „Naszym Dzieciom”

14.09.2014

===================================

 

Od czerwca 2014 roku nowa nazwa Klubu Młodzieżowego prowadzonego przez FND to „Alternatywa”.

 

===================================

 

Od 6 maja 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku w Klubie Młodzieżowym Fundacji „Naszym Dzieciom” realizowany jest program „Alternatywa dla młodzieży” (ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy).

Klub Młodzieżowy działa w trybie ciągłym od wtorku do piątku w godzinach 16:00-20:00.

Nowa siedziba klubu to ul. Borowego 8 (przystanek Hala Wola).

 

 

aktualizowano dnia 19.05.2014

===================================

 

 

W połowie listopada 2013 roku dyrekcja ZS nr 48 wypowiedziała umowę najmu pomieszczeń w których funkcjonował Klub Młodzieżowy „Pod Schodami”.

 

W tym czasie KM „Pod Schodami” brał udział w dwóch konkursach dotacyjnych, rozstrzygniętych korzystnie, jednak z racji nagłego braku bazy lokalowej obie dotacje musiały zostać zwrócone.

 

W chwili obecnej (pomimo braku finansowania) co poniedziałek odbywają się spotkania z młodzieżą (od godz. 16:00), trwają również prace przygotowawcze związane z przeprowadzką do nowego lokalu.

 

Zespół KM „Pod Schodami”

6.02.2014

 

(Powyższa wiadomość powinna pojawić się na stronie głównej 2 stycznia 2014 roku, jednak w wyniku problemów technicznych dopiero dzisiaj zaistniała możliwość jej upublicznienia)

 

===================================

 

W Fundacji „Naszym Dzieciom”:

Fundujemy naszym dzieciom wspaniałą przygodę którą jest poznawanie siebie i świata

Uczymy młode pokolenie pracować na swoich mocnych stronach

Nakłaniamy naszych podopiecznych do pokonywania barier i przeciwności

Dajemy wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Aktywizujemy do działań rozwojowych, twórczych i niestandardowych

Cudujemy wspólnie z naszymi dziećmi trudząc się razem nad zadaniami niemożliwymi do realizacji

Jeździmy razem po Polsce i świecie, dzieląc się doświadczeniem

Angażujemy serca, dusze, ciała i umysły- naszych dzieci i swoje.

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu  PITax.pl dla OPP.

 

Fundacja Naszym Dzieciom prowadzi działalność ponad 20 lat.

Powstała z inicjatywy profesjonalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii, resocjalizacji oraz ludzi wrażliwych na potrzeby innych.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Realizuje programy z zakresu edukacji, wychowania, opieki, profilaktyki społecznej.

 

Nasza misja

Wyrównywanie szans dzieciom, młodzieży, rodzinom poprzez propozycje programowe aktywizujące ich do działań prospołecznych oraz na rzecz własnego zdrowia i rozwoju.

 

Cele

  • Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i rodzin
  • Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej
  • Współpraca z samorządami, organizacjami, instytucjami, mediami

Zakres działalności (klienci, formy pomocy, placówki), doświadczenia i osiągnięcia:

Programy z zakresu: edukacji, terapii, wychowania, opieki, profilaktyki społecznej skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin.

 

 

 

Projekty współfinansowane przez:

 

                   

Menu
  • Ostatnio dodane