Aktywizujemy dzieci i młodzież do działań rozwojowych, twórczych i niestandardowych

Młode pokolenia są często wyróżniane jako „Generacja Z” lub „Generacja C”. Jedno jest pewne – te dzieci i młodzież muszą się poradzić w świecie współczesnych technologii i staramy się wspierać ich w tym, aby radziły sobie z nowymi, niestandardowymi sposobami myślenia, dziańania i osiągania pożądanych celów.

Aby przygotować nastolatków na to trudne środowisko, musimy aktywizować je do działań rozwojowych, twórczych oraz niestandardowych. Pomoże im to w budowaniu solidnych podstaw, które są niezbędne do pokonania każdej przeszkody.

Dlatego specjaliści od edukacji oraz trenerzy rozwoju osobistego coraz częściej w swojej praktyce stosują zaawansowane techniki motywacyjne i wewnętrznego wzmocnienia. Starają się oni tworzyć tematyczne warsztaty, które umożliwią dzieciom lepsze zrozumienie rzeczywistości i uczenie się ról społecznych. Taka edukacja może przygotować uczniów do samodzielnego życia w przyszłości.

Rozwijanie nowatorskich metod edukacji jest ważną częścią tworzenia bardziej otwartego społeczeństwa. Nauczanie dzieci nowym sposobom myślenia stwarza przydatne umiejętności, które będzie można wykorzystać w pracy lub innych dostosowanych do ich potrzeb sytuacjach. Dlatego powinniśmy kontynuować promowanie aktywności dzieci i młodzieży poprzez stypulację unikatowych warsztatów realizujacych tego rodzaju cele.

Dzisiaj wspieramy nasze dzieci i młodzież, aby aktywnie uczestniczyli w działaniach rozwojowych, twórczych i niestandardowych. Coraz większa ilość materiałów edukacyjnych oraz programów wspierających aktywność młodych ludzi zmotywowała ich do przeżywania pasji i osiągnięcia celów. Efektem jest zmotywowana rzesza potencjalnych przywódców, którzy chcą bardziej aktywnie brać udział w budowaniu lepszego społeczeństwa poza granicami szkolnego systemu edukacji.

Młodzież ma świadomość możliwości, jakie udostępniają im programy społeczne skierowane na wspieranie rozwoju i aktywizację. Dzięki temu, mamy coraz więcej dzieci, które szukają nowatorskich projektów, gdzie mogliby realizować swoje cele i marzenia. Przykładem może być Uniwersytet Xaviera, czyli projekt utworzony przez młodych ludzi w Brazylii, który polega na edukacji oraz szkoleniach bezpłatnych dla ubogich dzieci.

Dobrze zorganizowana grupa może przekazywać wartości i kształcić umiejętności tworzenia liderów przez udostępnianie ciekawych narzędzi edukacyjnych i społecznych. Dobrym idee jest aktywne promowanie możliwości poza tymi oferowanymi w szkołach, poprzez okazanie wsparcia młodym ludziom w tworzeniu nowatorskich i niestandardowych pomysłów, otwierającym drzwi do między innymi start up’ów.

Mam nadzieję, że ruch ten będzie się rozszerzać z każdym dniem i że kolejna generacja bardziej aktywnego społeczeństwa bardziej skoncentrowanego na rozszerzeniu swoich horyzontów bardzo się tego doceni.

Aktywizowanie dzieci i młodzieży do działań rozwojowych, twórczych i niestandardowych to wyzwanie, z którym aktualnie boryka się środowisko edukacyjne. Osoby mające na starcie szansę rozpoczęcia przygody z asertywnymi zdolnościami lub nieszablonowym myśleniem są uczniami, którzy osiągają wyniki wyższe niż ci ubezwłasnowolnieni od wczesnych lat. Tak naprawdę polega to na stymulowaniu rozwoju umysłowego i kompetencji społecznych u dzieci oraz młodzieży.

Jak tego dokonać? Przede wszystkim rodzice, nauczyciele oraz opiekunowie powinni stworzyć otoczenie, które wspiera kreatywność i asertywność. Po drugie, powinni angażować młodych ludzi w projekty i zadania, które pozwalają im wykorzystać posiadaną wiedzę do tworzenia nowych rzeczy. Ważne też jest, aby dawać im możliwość rozwiązywania problemów na własną rękę lub pracować nad nimi grupowo – by sprzyjać umiejętnościom precyzyjnego formułowania pomysłów i drobiazgowej analizie skutków ich działań.

Ostrzegania też, że obecnie odbywający się proces aktywizacji ma na celu zapobieganie zanikaniu indywidualności potencjalnych adeptów rynku pracy. Kreatywne myślenie, podejmowanie decyzji oraz postrzeganie problemów na inne sposoby są ważnymi składnikami gotowej do podejmowania decyzji osobowości. Dzięki temu można odnieść sukces zarówno na uczelniach, jak i profesjonalnym rynku pracy po skończeniu studiów.

Tym samym proces aktywizacji dzieci i młodzieży jest istotny w strukturze społeczno-edukacyjnej. Koncentruje się on na podnoszeniu u młodych ludzi odporności psychicznej oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem sytuacji życiowych. Wisienką na torcie polityki tworzonej przez autorytety publiczne jest to, że opiera się ona na nauce postaw szacunku wobec drugich osób oraz na samorealizacji i samokontroli – metodach dbającym o samorozwój jednostki.