Fundacja Naszym Dzieciom: 20 lat doświadczania najlepszej opieki społecznej

Fundacja Naszym Dzieciom obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Od początku istnienia jej działalność skierowana jest ku dobru najmłodszych, gwarantując im ciepło i opiekę.

Misją Fundacji jest usamodzielnianie dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18, które żyją w warunkach ubóstwa, a także zwalczanie przemocy domowej, oraz znalezienie dla nich sprawiedliwego i szczęśliwego dzieciństwa. Fundacja stara się również sprawić by problemy społeczne oraz brak zrozumienia wobec dzieci zaniechane przez rodziców, mijały bez pozostawiania piętna.

W ramach działalności Fundacji sfinansuje dla odbiorców potrzebny materiał, ubranie i żywność. Stale wspiera te osoby warsztatami i treningami mającymi na celu ich socjalizację, edukację, rehabilitację oraz udostępnienie nowych możliwości zdobycia nowych zawodów. Ponadto Fundacja prowadzi program adopcyjny oraz finansuje poradnictwo psychologiczne, prawne i społeczne.

20 lat oddanej pracy Fundacji Naszym Dzieciom dało na jej stronach liczne sukcesy i pozytywne opinie internetowych użytkowników. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału oraz do aktywnego wsparcia powierzonego im celem i misji!

Fundacja Naszym Dzieciom obchodzi w tym roku 20. urodziny. Od samego początku swojego istnienia stara się dostarczać najwyższej jakości opiekę społeczną i stwarzać okazje do ratowania dzieci z sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Od wielu lat Polacy dowiedli, że są zdolni zorganizować się wokół ideałów, by chronić tych, którzy są ciężej dotknięci przez los i pomagać przede wszystkim najmłodszym. Tak było też w przypadku Fundacji Naszym Dzieciom, która powstała w 1999 roku.

Jednym z ważniejszych aspektów działalności Fundacji jest dbaniu o bezpieczeństwo młodych ludzi, mediacje między rodzinami, opieka socjalna i edukacyjna oraz ośrodki rehabilitacji. Chcąc sprostać wysokim wymaganiom, zleceniodawcy realizujący projekty Fundacji to profesjonaliści w swojej branży. Do tego Fundacja nieustannie gromadzi i modernizuje swoje informacje i narzędzia online – od przejrzystych procesów rekrutacyjnych po lektury bardzo potrzebne współczesnemu światu cyfrowemu.

Fundacja Naszym Dzieciom ma na swoim koncie już dziesiątki udanych projektów pomocy społecznej na terenie całej Polski i za granicą. Ich zaangażowanie w budowanie ruchu kolegialnego wspomnia czyni ich postaci naprawdę godnymi podziwu. Już teraz czeka nas kolejny fenomenalny rok dla Fundacji Naszym Dzieciom! Pamiętajmy by być jej solidarnym sojusznikiem – oferujmy pomoc i inspirować innych do dbania o młodych ludzi tak, jak robi to Fundacja od lat!

Fundacja Naszym Dzieciom od dwudziestu lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci, których rodzice borykają się z trudnościami społeczno-ekonomicznymi. Przez te lata Fundacja pomogła wielu rodzinom poprawić jakość ich życia i wzbogacić ich doświadczenia i perspektywy. Poprzez swoje projekty nastawione na wsparcie mniej zamożnych, Naszym Dzieciom pomogły już setkom dzieci i młodzieży.

Fundacja skupia się na ochronie praw dzieci oraz wsparciu rodzin w trudnej sytuacji, oferując im terapię, chwilową opiekę domową, opiekę środowiskową, poradnictwo specjalistyczne i edukacyjne, a także doradztwo przy sprecyzowaniu możliwości zatrudnienia. Idąc z duchem czasu, Fundacja ma swoją stronę internetową oraz dostępne programy w mediach społecznościowych, gdzie trafiają informacje nt. wspierania rodzin oraz lokalnych inicjatyw na rzecz społeczeństwa. Dzięki tym działaniom Fundacja od dawna jest uznawana za jednostkę o najwyższych standardach oraz bardzo profesjonalne prowadzenie pomocy społecznej.

Po dwudziestu latach doświadczania profesjonalnej opieki społecznej Fundacja Naszym Dzieciom jest bardzo szanowaną instytucją, która cieszy się popularnością wśród Polaków i całej Europy. Jest liderem w zapewnianiu dzieciom i młodzieży warunków do godnego życia, godnych dla otaczającego nas świata. Ma też na celu zmiejszenie dysproporcji między tymi, którzy potrzebują wsparcia a tymi, którzy go nie potrzebują. Fundacja przyczynia się do budowania ważnych podstaw świadomego funkcjonowania na poziomie osobistym i społecznym.